Cienījamie vecāki! Mēs aicinām jūsu bērnus aizraujoši un izglītojoši pavadīt laiku vasaras dienas nometnē Daugavpilī, kur bērni varēs ne tikai labi atpūsties, bet arī iegūt jaunas, noderīgas zināšanas un prasmes, kā arī nostiprināt savu fizisko veselību. Nometne darbosies jūnijā, jūlijā un augustā....
Daugavpilī no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim norisinājās projekts „ Lai pasaule mainās ar mani…..”. Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas: Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar...
Projekts "Kopā mēs varam visu" sākās jūnija beigās un beidzās decembrī.   Biedrības "Latgales novadpētnieki" finansiālais atbalsts.   Projektā bija iėsaistītī bērni, 6-9 gadu vecuma, tai skaitā bērni: no sociālās atstumtības riska grupām, ar īpašām vajadzībam, no maznodrošinātām ģimenēm, kuru vecāki ilgstoši uzturas...
Bērnu radošais projekts "Daugavpils vēstures lokos" sākās jūnijā, mūsu pilsētā - Daugavpilī. 2020. gada 11. jūnija Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Sabiedrisko organizāciju 2020. gada līdzfinansēšanas piešķiršanas rezultātus konkursa kārtība no Domes budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds." Projekts tika adresēts bērniem...
Bērnu nometnes atļauts organizēt klātienē grupās līdz 30 dalībniekiem, ievērojot epidemioloģiskās prasības: aizsargmasku izmantošana; 2 metru distances ievērošana; mazgājot un dezinficējot rokas; veikt testēšanu reizi nedēļā 48 stundās pirms plānotā nometnes darba uzsākšanas, personām, kuras nevar apstiprināt vakcinācijas vai slimības...
Bērnu radošais projekts  "Daugavpils- mana dzimtā pilsēta" bija realizēts ar daugavpils pilsētas domes finansiālo atbalstu. Projektā iesaistitī bērni no vēcuma 6-7 gadiem, to starpa daudzi bērni bija no maznodrošinātām ģimenēm, viņu vecāķi, pedagogi un sporta treneri. Projekts ietvēra radošās un sportiskās...
Jūnijā Daugavpilī no biedrības Ģimenes atbalsta centra “Plecu pie pleca” tika uzsākts projekts “Mēs - gudri, aktīvi, sportiski Daugavpilieši”. Projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem ar īpašām vajadzībām integrēties sabiedrībā, attīstīt savas prasmes ikdienas dzīvē, uzlabot valsts valodas zināšanas, attīstīt komunikāciju...
Augusts… Cik ātri skrien laiks! It īpaši vasarā! Tuvojas 1.septembris.  Daudziem tas būs: pirmais zvans, pirmā atzīme, pirmā klase. Bet ir daudzi bērni, kuriem līdz skolas gaitām atlicis vēl gads vai pat vairāk, bet viņi grib pēc iespējas ātrāk iemācīties...
Bērnu izglītības centrs “IKCAVA”  kopā ar Biedrību “Latgales novadpētnieki” tika īstenoja bērnu radošo projektu “Krāsaina pasaule”, ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu un līdzfinansējumu. Projektā bija iesaistīti vairāk nekā 60 dalībnieki - bērni no 6 līdz 9 gadiem, to starpā bija...
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 Biedrība “Izglītības konsultatīvais centrs AVA” īsteno kuponu apmācību bezdarbniekiem pēc sekojošām neformālās izglītības programmām: Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim Valsts valoda...