Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 150 st.

Angļu valoda (bez priekšzināšanām) ir sākuma līmenis, kas paredz vienkāršu valodas gramatisko konstrukciju un pamata elementu apguvi. Programma paredz angļu valodas pamatzināšanu apguvi iesācējiem vai izglītojamiem ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana).

 

Izglītības programmas uzdevumi:

 • izprast vienkāršus tekstus;
 • prast veidot dialogus;
 • orientēties dažādās dzīves situācijās;
 • prast rakstīt vienkāršus tekstus, vēstules, dokumentus, sastādīt CV angļu valodā;
 • sazināties angļu valodā mutvārdos un rakstos;
 • apgūt pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
 • prast pastāstīt par sevi un pajautāt nepieciešamo informāciju;
 • lietot angļu valodu informācijas iegūšanai;
 • apgūstot angļu valodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību.

Mācību materiālu un uzdevumu paraugu lielais apjoms ļaus  turpmāk izmantot iegūtās zināšanas  mācībās, darbā vai sarunām ikdienā.

 

Programmas mērķis: Sniegt angļu valodas pamatzināšanas, veidot valodas saziņas kompetenci angļu valodas komunikācijai sadzīvē un izmantošanai darbā elementārā līmenī.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, apgūt  un  paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši pamatlīmeņa prasībām. Valodas prasmes pamatlīmenī  apgūst valodas pamatprasmes – vienkāršas valodas formas, kas ļauj izmantot valodu saziņai, lietot ļoti vienkāršus valodas līdzekļus,  apgūtu, konkrētām situācijām atbilstošu vārdu krājumu.

Stundu skaits: 150 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas apgūt un pilnveidot  angļu valodas zināšanas.
Programmas saturs: Angļu valoda (bez priekšzināšanām):
Iepazīšanās. Vietas. Ģimene. Pilsēta. Māja. Ēdiens. Uzturs. Veselība. Ceļošana. Viesnīcas. Tūrisms, Skaistākās vietas. Lidosta. Banka, Pasts, Valūtas maiņa. Pirkumi. Preces un pakalpojumi. Kalendārs. Profesijas. Darbs (darba dzīve). Saruna pa tālruni. TV, Kino. Laiks un nauda. Tagad un vienmēr. Ikdiena.  Kafejnīca, restorāns, ēdiens. Apģērbs. Ārējais izskats. Rūpes par veselību. Autostāvvieta. Parkošanās.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • apmācāmie iegūs prasmi izprast un veidot vienkāršus teikumus;
 • apmācāmie iegūs prasmi pastāstīt par sevi un savu ģimeni angļu valodā;
 • apmācāmie iegūs zināšanas, kā aizpildīt tipveida dokumentus;
 • apmācāmie iegūs prasmi sazināties vienkāršās sadzīves situācijās;
 • apmācāmie iegūs prasmi lietot angļu valodu informācijas iegūšanai.