Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)

Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, apgūt un  paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši A1 līmeņa prasībām.
  • valodas prasmes pamatlīmenī apgūt valodas pamatprasmes- vienkāršas valodas formas, kas ļauj izmantot valodu saziņai, lietot vienkāršus valodas līdzekļus,  apgūtu, konkrētām situācijām atbilstošu  vārdu krājumu.

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte

Attiecības  ar citiem  cilvēkiem (ģimene,  cilvēks, personas  raksturojums). Dzīvesvieta un mājoklis.

Mana ikdiena. Iepirkšanās

Labu apetīti. Restorānā, kafejnīcā. Pakalpojumi.

Atpūta. Brīvais laiks, izklaide

Vaļasprieks. Ceļošana.

Veselība. Veselīgs dzīvesveids

Laika dalīšana, gadalaiki un dabas parādības

Mācības  un  profesionālā  karjera

Ieguvumi  un rezultāti

Apgūs un iemācīsies veidot un lietot frāzes un īsus teikumus, lai sarunātos par vienkāršām sadzīves tēmām, kā arī iemācīsies lasīt un saprast vienkāršus tekstus, uztvert un saprast lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.