Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate), 100 st.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)  paredzēta sarežģītāku angļu valodas gramatisko konstrukciju apguvei. Apgūstot šo programmu, personas varēs veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, kā arī formulēt un pamatot savas domas.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

  • apgūstot angļu valodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību;
  • veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli;
  • sazināties angļu valodā mutvārdos un rakstos;
  • apgūt pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
  • lietot angļu valodu informācijas iegūšanai;
  • izprast valodu lomu citu zināšanu apguvē.

 

Programmas mērķis: Pilnveidot lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un sarunvalodas prasmes un iemaņas Lower Intermediate līmenī un pielietot  dažādās sabiedriskās vietās konkrētās sadzīves situācijās, lietišķās sarunās un telefonsarunās.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību līmeņa prasībām.

 

Stundu skaits: 100 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas.
Programmas saturs: Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate):
Dzīves veidi. Vieta, kur tu dzīvu. Ēdiens (kafejnīca, restorāns). Skaidrā nauda vai norēķinu karte. Ikdiena. Ārējais izskats un raksturs. Jūtas un rīcības. Fiziskā pasaule. Dabas spēks. Dzīve pilsētā un laukos. Darbs un karjera. Sports. Veselība, cilvēka organisma iespējas. Pirkumi un pakalpojumi. Tūrisms un atvaļinājums. Kontaktā ar mūsdienu pasauli. Noziegums un sods. Neaizmirstami iespaidi. Slavenības.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

  • apmācāmie iegūs prasmes sazināties dažādās dzīves situācijās ar sarežģītāku gramatisko konstrukciju izmantošanu, kur notiek informācijas apmaiņa.
  • apmācāmie iegūs zināšanas veidot dialogu par sadzīves un profesionālajām tēmām, savu izglītību un darbu, sazināties ceļojuma laikā.