Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120 st.

Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120 st.

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

  • paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu, izmantojot vārda pārnesto nozīmju, sinonīmijas un vārddarināšanas iespējas;
  • pilnveidot profesionālo leksiku, padziļināt izpratni par latviešu valodas likumībām;
  • veicināt runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmju attīstīšanu profesionālu uzdevumu veikšanai un sadzīves vajadzībām.

 

Programmas  saturs

Pamatinformācija par sevi

Attiecības  ar citiem cilvēkiem

Māja un dzīvesvide, apkārtējā  vide

Mācības un izglītība

Profesionālā  karjera

Mūsdienu  dzīves ritms

Transports un satiksme

Pakalpojumi

Brīvais laiks (izklaide, sports, ceļošana u.c. nodarbes).

Kultūra un  valoda

Cilvēks, veselība un sports

Saziņa un komunikācijas  līdzekļi

Latvijas daba, dzīvnieku un augu pasaule.

 Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamie iemācīsies  brīvi sarunāties, izteikties un  pietiekami  izvērsti  izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasīt  un saprast dažāda satura un sarežģītības tekstus, uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus. Apgūs prasmi, uztvert un saprast dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi