Vakara nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem

Apmācības programmā ir akcents uz bērna vispārējo attīstību – tā lai bērns ne tikai sagatavotos skolai atbilstoši savam vecumam (burtu apmācība, ciparu apguve, lasīšana, rakstītprasme, ciparu skaitīšana, utt.), bet arī apgūst apkārtējo vidi – uzmanības, atmiņas, runas, smalkās un kopējas motorikas attīstības nodarbības.

Nodarbību vada profesionāls pedagogs. Nodarbības notiek spēles formā nelielās bērnu grupās, kas ļauj nodrošināt individuālo apmācību katram bērnam.

Radošās attīstības programma: piedāvā kompleksa attīstošās nodarbības, kas nodrošina psiholoģisko gatavību apmācībai parastā skolā un harmonisko bērna personības attīstību – bērna fantāzijas un redzesloka paplašinājums; mākslinieciskās un estētiskās attīstības organizācija (zīmēšana, gleznošana, aplikācija, veidošana, gudro lietu un dāvanu izgatavošana).

Nodarbības notiek pieejamā bērniem, rotaļas un spēļu formā, izmantojot gan mūsdienu attīstošās metodes, gan klasiskās ar laiku pārbaudītās metodes.

Radošās attīstības programma: smalkās motorikas attīstība; bērna iztēles un redzesloka paplašināšana; (zīmēšana, gleznošana, aplikācija, veidošana, gudro lietu un dāvanu izgatavošana).

Nodarbību vada profesionālie pedagogi. Radošām nodarbībām tiek izmantoti dažādi materiāli, kas ļauj izvairīties no stereotipu veidošanas mācību procesa laika gaitā. Oriģinālā mācību pieredze ir paredzēta plašam vecāku un bērnu lokam.

Nodarbības cena (90 minūtes) – 10.00 EUR

Abonements – 75.00 EUR (8 nodarbības)

 

Ziņas par bērnu (vārdu, uzvārdu, dzimšanas dati) un vecākiem (vārdu, uzvārdu, telefona numuru, ē-pasta adresi) lūgums sūtīt ē-pasta ikcava@inbox.lv vai pieteikties pa telefonu: 26300560, 29658704.