PAR LATVIEŠU VALODAS APGUVES   PROJEKTA  “LATVIEŠU VALODAS  APMĀCĪBA UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM” REZULTĀTIEM

            Ar gandarījumu informējam, ka šogad  esam  pabeigušu  latviešu valodas bezmaksas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kopā Ukrainas iedzīvotājiem 8 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 9 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 102 dalībnieki (5 grupas – A1 līmenis; 3 grupas – A2 un 1 grupa – B1 līmenis).

Daudziem klausītājiem vēl  priekšā valsts valodas prasmes pārbaudes.  Uz 2023.gada decembra  sākumu VISC pārbaudījumu ir nokārtojuši 25 klausītāji. Daudzi vēl tikai gatavojās to darīt.

Klausītāji, kas mācījās A1, A2  grupās, ļoti gaida turpinājumu un iespēju mācīties tālāk. Arī B1 līmeni apguvušie vēlās pilnveidot savas zināšanas.

Lepojamies gan ar padarīto, jo izdarīts ir ļoti, ļoti daudz,  gan ar saviem  klausītājiem,  ar viņu vēlmi integrēties Latvijas sabiedrībā.

Projektu (projekts Nr. 2023.LV/LVUKR/22) finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

05/12/2023

PAR LATVIEŠU VALODAS PAPILDGRUPU APMĀCĪBU  PROJEKTA  “LATVIEŠU VALODAS  APMĀCĪBA UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM”

2023.gada rudens semestrī projekta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” (projekta līgums Nr.2023.LV/LVUKR/22) ietvaros papildus  esam organizējuši un uzsākuši 4 latviešu valodas papildus grupu apmācību (2-A1, 1- A2 un 1-B1 grupa) Ukrainas civiliedzīvotājiem.Kopumā   latviešu valodas apguvē papildus ir iesaistīti 42 klausītāji.

Prieks par tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas mācās latviešu valodu ne tikai pamata latviešu valodas prasmes līmenī (A1-A2), bet arī vidējā līmenī (B1). Mācības šīm grupām noslēgsies novembrī, šī gada laikā  LENOKS . IKCAVA biedrība organizēja  9  latviešu valodu grupas, kurās latviešu valodu bija  un ir iespēja apgūt Ukrainas civiliedzīvotājiem (5 – A1 grupas, 3 – A2 grupas, 1 – B1 grupa). Pēc 120 stundu kursu pabeigšanas kursantiem nodrošinām iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi VISC. Uz doto brīdi to ir nokārtojuši jau 12 klausītāji. 

15/10/2023

PROJEKTA “LATVIEŠU VALODAS APMĀCĪBAS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM” GAITA

 Prieks par mūsu kursantiem, kas jau sešas līdz astoņas nedēļas regulāri apmeklē latviešu valodas nodarbības un izrāda interesi arī mācīties valodu padziļināti jeb nākamajos līmeņos. Biedrība  piedāvā klausītājiem mācību modeli, kurā nodarbības notiek ne tikai  klātienē vai tikai attālināti, bet arī klātienes kursanti vienu no mācību dienām nedēļā mācās attālināti, tādējādi apgūstot prasmes valodu praktizēt digitālajā vidē, lietot digitālos mācību līdzekļus un attīstīt datorprasmes, kas būs nepieciešamas arī valsts valodas prasmes nokārtošanai VISC.  Jūnija mēnesī apmācības ir uzsākušas vēl divas grupas: viena – A1 līmeni, otra- A2 līmenī. Kopumā  latviešu valodu projekta ietvaros apguva un turpina apgūt 60 Ukrainas civiliedzīvotāji.

Vēlam veiksmi un pacietību, apgūstot valodu!

10/06/2023

 LATVIEŠU VALODAS APMĀCĪBAS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

No 2023.gada aprīļa līdz jūnija mēnesim  projekta ietvaros esam organizējuši un uzsākuši latviešu valodas apmācību  3 grupām, divas no tām piedāvā apgūt latviešu valodu A1 līmenī un 1 grupa – A2 līmenī. Apmācības notiek gan Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas telpās sporta kompleksā Celtnieks speciāli  latviešu valodas apguves nodarbībām paredzētā telpā, kā arī LENOKS.IKCAVA biedrības telpās. Mācību laikā klausītāji tiek nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāzē, kā arī  nepieciešamai izdales materiāls. Tāpat klausītāji tiek iepazīstināti ar Latvijas vēsturi, latviešu tradīcijām, skaistākajām vietām u.c.

Liels prieks ir par tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas mācās latviešu valodu ne tikai pamata latviešu valodas prasmes līmenī (A1-A2), bet arī vēlās turpināt latviešu valodas apguvi vidējā līmenī (B1). Mācības šīm grupām noslēgsies jūnija mēnesī. Pēc kursu 120 stundu kursu pabeigšanas klausītājiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

24/05/2023

  LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBAS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

          Ņemot vērā to, ka Valsts valodas zināšanas ir neatņemams priekšnosacījums, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas darba tirgū un sabiedrībā kopumā, tāpēc LENOKS.IKCAVA biedrība sākot ar 2023.gada aprīļa mēnesi uzsāk projekta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” (projekta līgums Nr.2023.LV/LVUKR/22)  īstenošanu ar mērķi dot iespējas apgūt latviešu valodu visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir šāda vēlme un veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā organizējot gan  klātienes apmācības Daugavpilī, gan organizējot attālinātas apmācības, izmantojot ZOOM platformu. Projekta ietvaros ir paredzēts dot iespēju 60 Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodu A1 (36 cilvēkiem) un A2 (24 cilvēkiem) līmenī, kā arī projekta ietvaros pēc programmas  apgūšanas visiem interesentiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas pārbaudes atbilstoša latviešu valodas līmeņa iegūšanai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

23/03/2023