Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “IKCAVA” 2023.gada 3. aprīlī uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „ Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanu.

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves un pilnveides pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem, veidot viņiem izrunas iemaņas, iemācīt gramatikas pamatkonstrukcijas, dot nepieciešamo vārdu krājumu, lai viņi varētu pastāstīt par sevi un savu apkārtni, saprast runātā, rakstītā vai zīmēs attēlotā vārda un teksta domu. Apzināties elementārā līmenī sociālo un kultūras vidi, lietot sabiedrībā akceptētus vārdus un valodas līdzekļus.
Programma nodrošina iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodu A1, A2 un B1 līmenī.
Latviešu valodas kursi tiks finansēti no SIF un apmācāmajiem tie būs BEZMAKSAS.

3 квітня 2023 року Заклад неформальної освіти для дорослих «IKCAVA» розпочинає реалізацію проекту «Уроки латиської мови для цивільних українців», що фінансується Фондом соціальної інтеграції.

Метою програми є забезпечення доступу до вивчення та вдосконалення латиської мови для українських громадян, формування їхніх навичок вимови, навчання їх основним конструкціям граматики, надання необхідного словникового запасу, щоб вони могли розповісти про себе та їхнє оточення, розуміють значення вимовлених, написаних або написаних слів і тексту, зображеного на знаках. На елементарному рівні знати соціально-культурне середовище, використовувати суспільно прийнятні слова та засоби мови.
Програма надає можливість громадянам України вивчати латиську мову на рівнях А1, А2 та В1.
Курси латиської мови будуть фінансуватися SIF і будуть БЕЗКОШТОВНИМИ для учнів.

NĀC UN PIESAKIES!
ПРИХОДЬ І ПОДАЙ ЗАЯВКУ!

Pieteikšanās apmācībām pa telefonu:
Запис на навчання за телефоном:

26300560, 29658703, 20011724,
Ģimnāzijas iela 5, Daugavpilī, LV 5401.