Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary), 100 st.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) ir sākuma līmenis, kas paredz vienkāršu valodas gramatisko konstrukciju un pamata elementu apguvi, kas būs nepieciešams runāšanai par dažādam sadzīves tēmām.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

  • apgūt vārdu krājumu ikdienas saziņai un  darbā nepieciešamo pienākumu veikšanai;
  • apgūt prasmi uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem;
  • apgūt prasmi mutiski un rakstveidā veidot, uztvert un nodot ar sadzīves un personiskajām vajadzībām, darbu saistītu informāciju;
  • lietot valodas konstrukcijas veiksmīgas saziņas nodrošināšanai;
  • apgūt dažādas valodas prasmes (runāšanu, klausīšanos, lasīšanu, rakstīšanu), valodas     kompetences, kas nepieciešamas saziņai dažādās dzīves situācijās un  darba pienākumu  veikšanai, konkurētspējai   darba tirgū;
  • uztvert un saprast lēnu un skaidru runu.

 

Mācību materiālu un uzdevumu paraugu lielais apjoms ļaus īsā laikā ne tikai apgūt valodas gramatiku, bet arī turpmāk izmantot iegūtās zināšanas reālajā dzīvē mācībām, darbā vai sarunām ikdienā.

 

Programmas mērķis: Apgūt angļu valodas rakstīšanas un sarunvalodas pamatus, kas nepieciešami ikdienas lietošanā multikultūru sabiedrībā.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu  valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām. Angļu valodas prasmes  pamata līmenī  personai  jāsaprot un jāprot rakstveidā un  mutvārdos izmantot biežāk lietoto leksiku, atbilstīgi tematikai  un situācijām.  Šajā  līmenī tiek  pilnveidota  valodas  komunikatīvā darbības prakse un   valodas sociālās  funkcijas.

Stundu skaits: 100 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas  pilnveidot savas angļu valodas zināšanas.
Programmas saturs: Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary):

Personas  vizītkarte. Es, mana ģimene un draugi. Cilvēka izskats. Dzīvesvieta. Daba. Mana  ikdiena. Iepirkšanās un pakalpojumi. Atpūta. Brīvais laiks. Ceļošana.  Sports un veselība. Svētku laiks. Izglītība un  profesionālā karjera.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • apmācāmie iegūs prasmes sazināties ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par ikdienišķīem tematiem un darbībām,
  • apmācāmie iegūs zināšanas pastāstīt vienkāršos teikumos par sevi un citiem cilvēkiem, savu izglītību un darbu, sazināties ceļojuma laikā.