Datorzinības (ar priekšzināšanām), 120 st.

Programmas mērķis:

Programmā paredzēts apgūt padziļinātas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, izmantot datoru lietotnes sarežģītu uzdevumu izpildei. Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē (tekstapstrādē, izklājlapā, datu bāzēs, prezentācijā, sadarbība tiešsaistē, informācijas tehnoloģijas drošībā), kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

  • sniegt zināšanas par “aparatūru”, “programmatūru”, tīklu lietošanas datorsistēmās;
  • iemācīt veikt darbības ar logiem, apskatīt un sakārtot palīgatmiņas ierīcēs esošo mapju un datņu sarakstus, veikt darbības ar mapēm un datnēm, lietot zibatmiņas un kompaktdiskus;
  • iemācīt veidot teksta dokumentus, noformēt tekstu un rindkopas, ievietot tekstā attēlus un veidot tabulas.
  • prast sastādīt tabulas un veikt aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus, diagrammas;
  • prast organizēt datus datu bāzē, kā arī izveidot pārskatus;
  • spēt sagatavot uzstāšanās prezentāciju;
  • iemācīt pielietot internetu- e-pasta izveidošana, informācijas meklēšana;
  • tiešsaistes lietošanas semināru, konferenču, vebināru u.c. organizēšana.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt padziļinātas zināšanas, paplašināt iemaņas, attīstīt prasmes datora lietošanā  un IT tehnoloģijās.

Stundu skaits: 120 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas datora lietošanas zināšanas, prasmes
Programmas saturs: Datorzinības (ar priekšzināšanām):

Personālā datora uzbūve. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm. Tekstapstrāde. MS Word. Izklājlapas (Microsoft Excel). Prezentācijas (Microsoft Powerpoint). Internets. Elektroniskais pasts. Datu bāze.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • iegūs padziļinātas prasmes un iemaņas par visām pamattēmām, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru,
  • iemācīsies veikt darbā nepieciešamos uzdevumus, apstrādāt informāciju un dokumentus.