Nometne “Mēs kopā”

“LENOKS . IKCAVA” biedrība projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros no š.g. 1.augusta līdz 11.augustam organizēja nometni “Mēs kopā”, kurā piedalījās 20 dalībnieki: 10 – Daugavpils pilsētā dzīvojošie bērni un 10  bērni no Ukrainas. Projekta  mērķis bija nodrošināt atbalstu Ukrainas bērniem un jauniešiem,  veicināt valsts valodas apguvi un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs.

Nometnes dalībnieki  ne tikai apguva latviešu valodas pamatus, bet iepazinās ar  Latvijas vēsturi, tās kultūru un tradīcijām, kas  veicināja integrēšanos sociālajā vidē, atviegloja komunikāciju ar vienaudžiem, kā arī veicināja integrēšanos mācību procesā, kas kalpos kā labs starts uzsākot skolas gaitas. Projekta ietvaros bērni saņēma gan emocionālo atbalstu, gan paplašināja savu redzesloku un ieguva jaunus draugus. Tāpat projekta ietvaros tika pievērsta uzmanība bērnu un jauniešu psihoemocionālajam stāvoklim, stresa un nemiera  mazināšanai. Savukārt, latviešu valodas apguve un pilnveide notika ar spēļu palīdzību, nodarbību laikā, pastaigājoties, ekskursijas laikā vērojot apkārtējo  dabu. Tādā veidā  valoda apguve notika  nepiespiestā vidē,  apgūstot nepieciešamo vārdu krājumu, kas dos iespēju izmantot  iegūtās valodas zināšanas valodas dažādās ikdienas dzīves situācijām, un pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes.  Nometnē bērniem tika sniegta maksimāli draudzīga, mierīga atmosfēra, kas veicināja to, lai bērni justos droši, emocionāli stabili un varētu sekmīgi iekļauties sabiedrībā. Daudzi nometnes ietvaros rīkotie pasākumi tika organizēti svaigā gaisā, tas veicināja  veselīgu ieradumu attīstību, kā arī  veicināja bērnu un jauniešu piesaisti veselīgam dzīvesveidam un nostiprināja viņu veselību. Nometnes ietvaros tika organizētas meistarklases, kurās bērni varēja izmantot savas fantāzijas iespējas, radošumu, dalīties ar idejām, komunicējot un attīstot sociālas emocionālas prasmes.

Vienā no nometnes dienām bija organizēts pasākums “Ģimenes diena”, kura laikā nometnes dalībnieku vecāki ar lielu prieku pavadīja laiku kopā ar saviem bērniem un piedalījās nometnes dzīvē.

Tas bija spilgtas un neaizmirstamas 10 dienas ikvienam nometnes dalībniekam.

Paldies visiem dalībniekiem, ka bijāt kopā ar mums!