Piedāvātā programma ietver sevī mācību priekšmetu un radošās nodarbības, kas rada visus apstākļus bērna pilnīgai attīstībai. Bērns nonāk papildu telpā pašizpausmei un pašrealizācijai.
6 gadus veciem bērniem Centrs piedāvā attīstošās izglītības programmas nodarbību kompleksu, kas nodrošina psiholoģisko gatavību mācībām parastajā skolā un harmonisku bērna personības attīstību kopumā.
Programmā paredzēts: gatavošanās skolai, lasīšana, rakstīšana, skaitīšana, uzmanības, atmiņas, domāšanas un runas attīstīšana, kā arī intensīva smalko motorikas attīstīšana, redzesloka un erudīcijas attīstība.
Nodarbības notiek bērniem pieejamā rotaļīgā formā, izmantojot mūziku, mūsdienīgas un laika gaitā pārbaudītas klasiskās attīstības metodes, interaktīvo tāfeli, radošās pamācības, un rokasgrāmatas.
Radošās attīstības programma

cena.:70.00EUR men.