Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150 st.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150 st.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) – tas ir valodas zināšanu līmenis apmācāmiem ar angļu valodas priekšzināšanām, lai palīdzētu  iepazīties ar starptautiskajai  biznesa videi raksturīgo lietišķo angļu valodu.

Izglītības programmas uzdevumi:

  • paplašināt un pilnveidot  angļu valodas vārdu krājumu, izmantojot vārda pārnesto nozīmju, sinonīmijas un vārddarināšanas iespējas;
  • pilnveidot biznesa leksiku;
  • padziļināt izpratni par angļu valodas likumībām;
  • veicināt runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmju attīstīšanu profesionālu uzdevumu veikšanai un sadzīves vajadzībām.

 

Programmas mērķis:

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām.

Stundu skaits: 150 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas biznesa vidē.
Programmas saturs: Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate):
Personas  vizītkarte. Ziņas par savu ģimeni. Draugi un paziņas. Dzīvesvide. Mācības un izglītība. Profesionālā  karjera. Mūsdienu  dzīves ritms. Pakalpojumi. Darbības ar finansēm. Kultūra un  valoda. Cilvēks, veselība un sports. Saziņa un komunikācijas  līdzekļi. Svētki. Valsts un  sabiedrība, politika.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • apmācāmie zinās ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem, atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem, atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju.