Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 100 st.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) – tas ir valodas zināšanu obligātais līmenis, tiem, kuru darbs ir tieši saistīts ar dokumentu apstrādi, lietvedību, tulkošanu un kam ir nepieciešama valodas prasmes pakāpes paaugstināšana.

Izglītības programmas uzdevumi:

  • paplašināt angļu valodas vārdu krājumu, izmantojot vārda pārnesto nozīmju, sinonīmijas un vārddarināšanas iespējas;
  • pilnveidot profesionālo leksiku;
  • padziļināt izpratni par angļu valodas likumībām;
  • veicināt runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmju attīstīšanu profesionālu uzdevumu veikšanai un sadzīves vajadzībām.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām.

Stundu skaits: 100 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas
Programmas saturs: Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate):
Pamatinformācija par  sevi. Attiecības  ar citiem  cilvēkiem. Māja un dzīvesvide, apkārtējā  vide. Mācības un izglītība. Profesionālā  karjera. Mūsdienu  dzīves ritms.  Transports un satiksme. Pakalpojumi. Brīvais laiks (izklaide, sports, ceļošana u.c. nodarbes). Kultūra un  valoda. Cilvēks, veselība un sports. Saziņa un komunikācijas  līdzekļi. Bizness un finanses. Slavenības. Savstarpējās  attiecības.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • apmācamie spēs monologā un dialogā sazināties par ikdienas tēmām,
  • apmācamie lietos profesionālo leksiku, lasīs un sapratīs dažādus tekstus,
  • apmācamie pratīs uzrakstīt vēstuli, recenziju, avīžrakstu, eseju vai sacerējumu par noteiktu tēmu,
  • apmācamie uztvers liela apjoma tekstus par zināmiem tematiem.