Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced), 150 st.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) – tas ir augstākais valodas zināšanu līmenis, kas  paredzēts cilvēkiem ar augstākām zināšanām, kuri vēlas savas zināšanas papildināt un uzlabot, kā arī atkārtot angļu valodas gramatiku kontekstā ar biznesa tēmām, pilnveidot biznesa terminu krājumu un apgūt lietišķo rakstu valodu.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

  • paplašināt un pilnveidot  angļu valodas vārdu krājumu, izmantojot vārda pārnesto nozīmju, sinonīmijas un vārddarināšanas iespējas;
  • padziļināt izpratni par angļu valodas likumībām;
  • pilnveidot biznesa leksiku;
  • veicināt runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas prasmju attīstīšanu profesionālu uzdevumu veikšanai un sadzīves vajadzībām.

 

Mācību materiālu un uzdevumu paraugu lielais apjoms ļaus apmācamiem padziļināti apgūt valodu gan gramatikas, gan biznesa komunikācijas prasmju ziņā.

 

Programmas mērķis:

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

 

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām.

 

Stundu skaits: 150 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas paaugstināt savas angļu valodas zināšanas
Programmas saturs: Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate):
Firma, kompānija un tas struktūra. Personāla izvēle. Ofisa menedžments. Pirkšana un pārdošana. Mārketings. Mārketings mūsdienu pasaulē. Mārketinga plāns: audits un mērķi, stratēģija un taktika. Tirgus izpēte. Digitālais mārketings. Starptautiskie kontakti. Jauna produkta izstrādāšana. Piegāde un piegādātāji. Kompānijas darbības izvērtējums. Nauda. Biznesa uzsākšana. Darba iekārtas pirkšana. Tirgus investīcijas. Lietišķā sarakste.
Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • apmācāmie zinās ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem, atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem, atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju.