Projekts “Kopā mēs varam visu” sākās jūnija beigās un beidzās decembrī.

 

Biedrības “Latgales novadpētnieki” finansiālais atbalsts.

 

Projektā bija iėsaistītī bērni, 6-9 gadu vecuma, tai skaitā bērni:

 • no sociālās atstumtības riska grupām,
 • ar īpašām vajadzībam,
 • no maznodrošinātām ģimenēm,
 • kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs,
 • kuriem ir grūtības apgūt skolas programmu,
 • viņu vecāki (t.sk. vecvecāki un aizbildņi).

 

Galvenie mērķi:

Radošo meistarklašu laikā, dot iespēju:

 1. uzlabot un attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Daugavpilī;
 2. integrēt bērniem sociālavidē, caur meistarklāsem, kuras pamatotas uz Latvijas senām amatniecībām un tradīcijām;
 3. attīstīt patriotisma izjūtu;
 4. stiprināt nacionālo identitāti un kultūrvēsturiska mantojuma apzināšanu un kopšanu Latvija un Daugavpilī.

 

Projekts “Kopā mēs varam visu”, lielā mērā palīdzēs atrisināt problēmu, kura saistās ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanu. Dotais projekts ir izglītojošs projekts, kurš sastāv no divām daļām. Pirmāja daļā tika novadītas sešas radošas darbnīcas, kuras ir pamatojušies uz senām latviešu tradicionālām amatniecībām.

 • Darbnīca “Smalka mazaīka”
 • Ziepju gatavošanas darbnīca
 • Radoša darbnīca “Filcēšana”
 • Gleznu meistarklases
 • Darbnīca stikla apgleznošanas
 • Zīmēju darbnīca uz ūdens (ebru tehnika)

 

“Kopā mēs varam visu” nodarbību cikls vecākiem, kuru laikā vecāki saņēma zināšanas, kā aizraujoši un izzinoši pavadīt laiku kopā ar bērniem, lai bērni apgūtu svarīgākās dzīves prasmes, iemācītos būt atbildīgiem, organizetiem un punktuāliem.

Бесплатное стоковое фото с 2019-ncov, covid-19, imac

Tā kā, tika ieviesti ierobežojumi sakarā ar ārkārtīgu situāciju Covid-19, pēdējas meistarklases tika veikti attālinātās apmācības formātā uz mācību Zoom – platformas un individuālas apmācības veidā.