Digitālais mārketings. 120 st.

Programmas mērķis:

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

 • sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem,
 • sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā, izmantojot digitālā mārketinga rīkus un medijus,
 • nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.

 

Programmas apraksts:

Attīstīt teorētisko zināšanu kopumu par digitālo mārketingu un veicināt praktiskās pielietošanas iemaņas darbā ar digitālā mārketinga instrumentiem un kanāliem.

Stundu skaits: 120 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas iegūt zināšanas  par digitālo mārketingu un tā pielietošanu
Programmas saturs: Digitālais mārketings:

Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums. Tiešsaistes piedāvātās iespējas. Digitālie kanāli un to darbības pamatprincipi. Uzņēmuma reklamēšana tiešsaistē. Savas pārstāvniecības veidošana tīmeklī. Savas tiešsaistes uzņēmējdarbības stratēģijas plānošana. Meklētājprogrammas, to darbības princips. Pareiza tīmekļa lapas optimizācija. Meklēšanas reklāmas. Savas meklēšanas kampaņas uzlabošana. Lokālais mārketinga. Jūsu uzņēmuma atrašana  tiešsaistē. Sociālie tīkli un mārketings. Mobilo ierīču iespējas. Satura mārketings. Saziņa pa e-pastu. Reklāmas tīkls. Mērķauditorijas atlase. Efektīva video izmantošana.Tīmekļa datu analīze. Sava tiešsaistes veikala izveidošana. Pārdošanas apjomu palielināšana tiešsaistē. Starptautiskais mārketings un eksports. Elektroniskie tirgus pētījumi.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • zināšanas par plānošanu, vadīšanu un kontrolēšanu digitālā mārketinga darījumā;
 • zināšanas par digitālā mārketinga priekšrocībām un trūkumiem;
 • iegūs daudzveidīgu pieredzi par digitālo projektu īpatnībām un veidiem;
 • iegūs praktisko prasmi par mājas lapas veidošanas mārketinga principiem un digitālo projektu virzīšanas stratēģijām digitālajā vidē;
 • iegūs daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 

 

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā, 120 st.

Programmas mērķis:

Izveidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas finanšu datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus, finanšu datu pārskatu un budžetu veidošanā un pielāgošanā dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas Excel funkcijas.

 

Izglītības programmas uzdevumi:

 • sniegt zināšanas par finanšu pārskatiem, kā ar lēmumu pieņemšanas datu bāzi, finanšu datu analīzes dažādām metodēm, sastādīt un analizēt ieņēmumu prognozi, finanšu budžetu, analizēt kapītālieguldījumu efektivitāti, izmantojot MS Excel rīkus;
 • sniegt zināšanas par diagrammu un grafiku veidošanu, to īpašību izmantošanu datu attēlošanai (MS Excel), ar datu apstrādi, strukturēto datu tabulu pielietojumu, rakstāmtabulu veidošanu un rediģēšanu;
 • sniegt zināšanas par Power Pivot pielietojumu datu vizualizācijā, analīzē un publicēšanā;
 • iemācīt veikt vadības informāciju sistēmu datu bāzu analīzi, veikt izmaksu grupējumu un analīzi, kalkulāciju sastādīšanu.

 

Programmas apraksts:

Efektīvi izmantot MS Excel piedāvātās iespējas veikt dažādus aprēķinus, analizēt datus un prognozēt iespējamo attīstību, kā arī sadarboties ar citiem lietotājiem.

Stundu skaits: 120 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas finanšu datu analīzē.
Programmas saturs: Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā:

Galvenie finanšu pārskati. Darba vide un  dati informācijas ievadei un apstrādei. Datu organizēšana, apstrāde. Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus. Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem. Datu analīzes veikšana un statistika. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakstāmtabulas. Diagrammu pielāgošana. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • iegūs zināšanas par datu kārtošanu, aprēķināšanu, atlasīšanu, formatēšanu, filtrēšanu c. darbībām;
 • apgūs prasmes datu tabulu izveidošanā un vizuālizācijā;
 • datu uzskaites faila koplietošana;
 • datu analīzes veikšana un statistika.