Bērnu izglītojošais centrs „IKCAVA” bija galvenais sadarbības partneris projekta „Pasaules tēli” īstenošanā, kuru rīkoja Biedrība “Latgales novadpētnieki” no 2018.gada jūnija līdz decembra vidum ar Daugavpils pilsētas domes finansiālo atbalstu.

Bērnu izglītojošam centram „IKCAVA”, kurš atrodas pēc adreses Ģimnāzijas iela 5, ir liela pieredze darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem izglītības un attīstības jomā. Projekta laikā bērnu izglītojošais centrs „IKCAVA” nodrošināja ar pieredzējušiem pedagogiem un telpām.

Dažādos pasākumos un aktivitātēs piedalījās 38 bērni un viņu vecāki. Projekta ideja – bērnu virtuālais ceļojums pa pasaules valstīm.

Projekts startēja 2018.gada jūnija mēnesī. 10.jūnijā notika vecāku tikšanās ar pasniedzējiem, kuras laikā tika apspriests darba apjoms un virziens. Maijā un jūnijā tika izstrādāti un noformēti gaidāmā projekta informatīvie materiāli. Jūnijā, jūlijā un augustā notika radošās darbnīcas septiņu – astoņu gadu veciem bērniem: auduma kolāžas – divas nodarbības, keramika – viena nodarbība, mākslas glezniecība uz stikla – divas nodarbības, kā arī ekskursija uz keramikas centru, savukārt astoņu – desmit gadu veciem bērniem: keramika – viena nodarbība, mākslas glezniecība uz stikla 3D– divas nodarbības, Franču virtuves nodarbība ar kruasānu un itāļu picas cepšanu, kā arī ekskursija uz keramikas centru.

Septembrī notika radošo meistarklašu darbu izstāde un sākās nodarbības angļu valodas pulciņā. Sākumā nodarbības tika plānotas līdz augustam, bet vasara ir atpūtas laiks, un pēc vecāku vēlēšanās kursi tika pārcelti līdz decembra vidum un ietvēra sevī 24 nodarbības.

Novembra beigās notika tikšanās ar bērnu vecākiem, kura beidzās ar dzejoļu lasīšanu un bērnu darbu prezentācijām.

Projekta ietvaros tika sasniegti sekojošie mērķi: bērni ieguva zināšanas par pasaules daudzveidību, iemācījās toleranti attiekties pret citu valstu kultūru un tradīcijām; sazinoties angļu valodā, bērni spēs integrēties sabiedrībā un nākotnē veiksmīgi apgūt skolas mācību programmu; bērni ieguva daudz jaunu iemaņu un prasmju, kas viņiem noderēs ikdienā; bērni spēj veiksmīgi integrēties mūsdienu sabiedrībā.