Контакты

Biedrība ”Izglītības konsultatīvais centrs AVA”

Reģ.Nr. 40008166213

Адрес: Ģimnāzijas iela 5, Daugavpils (birojs)

Телефон: 29658704, 26300560

Е-почта: ikcava@inbox.lv

Реквизиты

SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV53UNLA0050016367192