Контакты

Biedrība”Izglītības konsultatīvais centrs AVA”

reģ.Nr.40008166213

Ģimnāzijas iela 5, Daugavpils (birojs)

t.29658704, 26300560

e-pasts: ikcava@inbox.lv

SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV53UNLA0050016367192