Augusts… Cik ātri skrien laiks! It īpaši vasarā! Tuvojas 1.septembris.  Daudziem tas būs: pirmais zvans, pirmā atzīme, pirmā klase.

Bet ir daudzi bērni, kuriem līdz skolas gaitām atlicis vēl gads vai pat vairāk, bet viņi grib pēc iespējas ātrāk iemācīties lasīt, rakstīt un skaitīt, kā arī aizraujoši un lietderīgi pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem.

Mūsu centra pedagogi piedāvās interesantas  nodarbības  bērniem, kuru laikā mūsu audzēkņi  iegūs jaunas zināšanas, attīstīs prasmes un iemaņas, kas palīdzēs veiksmīgi uzsākt skolas gaitas.

Programmas pēcpusdienas nodarbības 6 gadu pirmsskolas vecuma bērniem „Gudrīši”- „Topošo pirmklasnieku skola” – saturs tika izstrādāts pamatojoties uz integrētās sagatavošanas grupas mācību metodēm un formām. Tas ļauj bērnam apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes turpmākajam pamatskolas līmenim.

Nodarbību laikā bērns neapzināti veic uzdevumus, kur tiek attīstīta loģiskā domāšana, pētnieciskā un praktiskā darbība. Tādā veidā bērns paplašina savas pamatzināšanas matemātikas, valodas un sociokultūras jomās.

Programmā tiek iekļauti: lasīšana, glītrakstīšana, rēķināšana, uzmanības attīstība, atmiņas vingrināšana, vārdu krājuma paplašināšana, iztēles pilnveidošana.

Programmu īsteno pieredzējuši pedagogi, kuri savā darbā izmanto gan mūsdienīgas, gan klasiskās mācību metodes un darba formas.

Nodarbību telpas ir aprīkotas ar interaktīvo tāfeli, kas ļauj izglītojamajam darboties citā dimensijā, video un audio atskaņotāju, ar kura palīdzību tiek attīstīta iztēle un paplašināts redzesloks, kā arī ar citiem didaktiskiem materiāliem daudzpusīgākai bērna attīstībai.

Piedāvātā programma tika aprobēta un sniegusi pozitīvas atsauksmes gan no vecāku, gan bērnu pusēm, uz tā pamata programma tika licenzēta Daugavpils domē (Nr.471)

Nodarbības cena – 8,50 EUR

Abonements – 68,00 EUR (8 nodarbības)

Nepieciešamā informācija piesakoties programmai – bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese.

Pieteikumu (brīvā formā) iespējams sūtīt uz e-pastu (ikcava@inbox.lv) , pieteikties pa tālruni: 26300560, 29658704 vai aizpildot pieteikumu mūsu mājas lapā www.ikcava.lv