Bērnu izglītības centrs IKCAVA  kopā ar Biedrību “Latgales novadpētnieki” tika īstenoja bērnu radošo projektu Krāsaina pasaule, ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu un līdzfinansējumu.

Projektā bija iesaistīti vairāk nekā 60 dalībnieki – bērni no 6 līdz 9 gadiem, to starpā bija bērni no maznodrošinātām ģimenēm, bērni ar dažādām grūtībām mācībās, bērni un pusaudži, kuru vecāki jau ilgāku laiku atrodas ārzemēs, kā arī bērni no sociālā riska ģimenēm un viņu vecāki, pedagogi un sporta treneri.

Projekts “Krāsainā pasaule” ir bērnu izglītojošs projekts, kura pamatā ir četras radošās darbnīcas, kuras apvienotas vienā kopīgā ekoloģiskā tēmā:

“Ko koki saka”,

“Tēja ir veselīgs dzēriens”,

“Tauriņi -“ dzīvi ziedi ”,

“ Latvijas Sarkanā grāmata ”.

Projekta pasākumi un aktivitātes notika bērnu izglītības centra “IKCAVA” telpās, Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpilī, kuram ir liela pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma un sākumskolas vecuma bērniem.

Bērnu centrs projektu atbalstīja ar pieredzējušiem pedagogiem, telpām un, protams, ar radošām idejām.

Projekts sākās maija mēnesī un pēc vecāku vēlēšanās tika pagarināts līdz decembra beigām.

Projekts ietvēra radošās un izzinošās aktivitātes, kuru laikā bērni interesanti un aizraujoši pavadīja savu brīvo laiku, nostiprināja veselību un attīstīja radošo potenciālu.

Bērni ne tikai spēlējās un nodarbojās ar sportu, viņi uzlaboja savu komunikāciju ar vienaudžiem, ieguva jaunus draugus, iemācījās daudz jauna, ieguva nepieciešamas un noderīgas prasmes un zināšanas.

Projekta galvenā ideja bija likt bērniem izjust apkārtējās pasaules skaistumu, tās ekoloģisko integritāti, vienotību un harmoniju, kā arī parādīt cilvēka lomu tajā, viņa saudzību un rūpes par dabu.

Katrā darbnīcā tika atklāti kādi dabas noslēpumi, kuri bērniem deva jaunas zināšanas.

Nākamais svarīgais projekta bloks bija angļu valodas nodarbības ar ekoloģisko noslieci.

Nodarbību laikā bērni ne tikai iemācījās jaunus vārdus un izteicienus angļu valodā, bet arī paplašināja valodas un ekoloģisko redzesloku, uzzināja par citām kultūrām un to daudzveidību, tas ļāva bērniem labāk novērtēt dzimtā Latgales reģiona vērtības un dabas bagātības.

Mums bija svarīgi, lai nodarbību laikā bērni ne tikai iemācītos saņemt jaunu informāciju, bet arī spētu to analizēt un sintezēt.

Projekts deva bērniem spēcīgu stimulu viņu mācībām skolā, deva daudz jaunu zināšanu par savu dzimto zemi, dabu un tās bagātībām. Svarīgi, ka projekts attīstīja bērnu sociālo adaptāciju, deva bērniem iespēju atrast jaunus draugus, iemācīja toleranti attiekties pret citām kultūrām un tradīcijām, rūpīgi attiekties pret dabu un tās objektiem, kas palīdzēja bērniem iepazīt Latgales reģiona kultūras vērtības, stiprināja patriotisma izjūtu un lepnumu par savu dzimteni.