ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Biedrība “Izglītības konsultatīvais centrs AVA” īsteno kuponu apmācību bezdarbniekiem pēc sekojošām neformālās izglītības programmām:

 • Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
 • Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
 • Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)
 • Vācu valoda (bez priekšzināšanām)
 • Vācu valoda (ar priekšzināšanām)
 • Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 • Datorzinības (ar priekšzināšanām)