Datorzinības (bez priekšzināšanām), 120 st.

Programmas mērķis:

 

Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienā, dot iespēju veiksmīgai konkurētspējai darba tirgū.

Izglītības programmas uzdevumi:

  • sniegt zināšanas par personālā datora svarīgākajām ierīcēm un programmatūru;
  • iemācīt strādāt ar datorpeli, veikt darbības ar logiem, apskatīt un sakārtot palīgatmiņas ierīcēs esošo mapju un datņu sarakstus, veikt darbības ar mapēm un datnēm, lietot zibatmiņas un diskus;
  • iemācīt veidot teksta dokumentus, noformēt tekstu un rindkopas, ievietot tekstā attēlus un veidot tabulas;
  • prast sastādīt tabulas un veikt aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus, diagrammas;
  • spēt sagatavot uzstāšanās prezentāciju;
  • iemācīt lietot internetu- e-pasta izveidošana, informācijas meklēšanai.

Programmas apraksts:

Programma sniedz iespēju iegūt zināšanas par pesonāldatoru izmantošanu, attīstīt prasmes datoru lietošanā.

Stundu skaits: 120 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas apgūt datora lietošanas zināšanas.
Programmas saturs: Datorzinības (bez priekšzināšanām):

Personālā datora uzbūve. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm. Tekstapstrāde. MS Word. Izklājlapas (Microsoft Excel). Prezentācijas (Microsoft Powerpoint). Internets. Elektroniskais pasts.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 

  • iegūs nepieciešamās zināšanas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru,
  • iegūs praktiskās iemaņas darbā ar datoru, lai veiktu nepieciešamos darba uzdevumus informācijas un dokumentu apstrādei.