Web risinājumu izstrāde, 120 st.

Programmas mērķis:

Sniegt izpratni par mājas lapas izveides pamatprincipiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas mājas lapu izveidošanā un uzturēšanā.

 

  • Izglītības programmas uzdevumi:
  • apgūt pamatprasmes WEB risinājumu izstrādē;
  • gūt praktiskā darba pamatiemaņas problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

 

Programmas apraksts:

Web risinājumu izstrāde – mājas lapas praktiska izveide. Programma paredzēta praktisko pamatzināšanu ieguvei mājaslapu izstrādē, publicēšanā un problēmu risināšanā.

Stundu skaits: 120 stundas.
Mērķa auditorija: Cilvēki, kuri vēlas apgūt zināšanas par web risinājumu izstrādi
Programmas saturs: Web risinājumu izstrāde:

Mājas lapas veidošanas pamati. Dizains, noformējums, mājas lapas pamatprincipi. Jēdzieni: vietne, hiperteksts, hipersaite, www,  pārlūkprogramma. Domēns. Hostings. HTML valoda. WEB serveri un mājas lapu publicēšana. PHP valoda.  Attēlu apstrāde. CMS – satura vadības sistēma. SEO, Papildservisi. Web programmēšanā. Noderīgas lapas un padomi.

Nodarbību veids: Grupās līdz 12 cilvēkiem
Nodarbību grafiks:

Īstenošanas veids:

Katru darba dienu, pa 4 akad. stundām

Klātiene /attālināti tiešsaistē

Izglītības dokuments pēc programmas pabeigšanas: Mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
   

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

  • gūs izpratni par mājas lapas izveides pamatprincipiem;
  • apgūs praktiskas iemaņas mājas lapu izveidošanā un uzturēšanā;
  • iegūs zināšanas par web teksta veidošanu;
  • gūs zināšanas par programmatūras iespējām;
  • gūs zināšanas par web lappušu publicēšanu.