Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120 st.

Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120 st.

Programmas  īstenošanas ilgums -120 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma sniedz iespēju iegūt latviešu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši B2 līmeņa prasībām.

Programmas  saturs

Personas  vizītkarte

Ģimene  un draugi. Dzīvesvieta

Atpūtas iespējas

Brīvais laiks. Vaļasprieks

Veselība un ķermeņa kopšana

Ceļošana

Tehnika un informācijas  tehnoloģijas

Amati  un profesijas, izglītība

Svētki

Es dzīvoju  Latvijā

Ieguvumi  un rezultāti

Prasme lasīt un saprast dažāda satura tekstus,  veidot  komunikācijas dialogu par sadzīves un zināmiem profesionāliem tematiem, formulēt un pamatot savu viedokli, lasīt un saprast gan tieši, gan netieši izklāstītu domu, saprast  satura dažādas tematikas tekstus, uzrakstīt dažādus tekstus.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.