Bērnu radošais projekts  “Daugavpils- mana dzimtā pilsēta”

bija realizēts ar daugavpils pilsētas domes finansiālo atbalstu.

Projektā iesaistitī bērni no vēcuma 6-7 gadiem, to starpa daudzi bērni bija no maznodrošinātām ģimenēm, viņu vecāķi, pedagogi un sporta treneri.
Projekts ietvēra radošās un sportiskās aktivitātes , kuru laika bērni interesanti pavadīja laiku, nostiprināja veselību un attīstīja radošo potenciāli.
Projekts sniedza bērniem pozitķīvu sociālo pieredi. Bērni apguva jaunas sociālās normas un prasmes.