Projekts “Raita valodiņa” tika rīkots Daugavpilī no šī gada jūlija līdz novembra mēneša vidum ar Daugavpils pilsētas domes finansiālo atbalstu. Projekta ietvaros tika izveidotas trīs grupas, vienā grupā – 3-4 gadu vecuma bērni un divas grupas – 5-7 gadu vecuma bērni, kopā 26 bērni un viņu vecāki.

Sen jau ir zināms, ka pareiza runa un pilnīga valodas pārzināšana ir svarīgi elementi bērna attīstībā. Mūsu laiks – tas ir interneta, iPhone un mobilo telefonu laiks. Līdz ar to pēdējo 5-7 gadu laikā ārsti atzīmē procentuāli lielu bērnu skaitu, kuriem ir dažādi runas un izrunas defekti, tādi kā nepareizi veidoti teikumi, fonētiskās kļūdas vārdu veidošanā, afonija, disfonija. Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki ne vienmēr var savlaicīgi diagnosticēt un palīdzēt saviem bērniem izlabot daudzus valodas defektus.

Pieredzējušu pasniedzēju uzraudzībā bērni mācījās pareizi veidot teikumus, mācījās kā spilgti un skaisti sarunā attēlot savas emocijas un pārdzīvojumus, laboja runas defektus.

Projekta laikā bērni uzzināja daudz tautas pasaku, dziesmu, ieguva nepieciešamās zināšanas par apkārtējo vidi un iemācījās saudzīgi izturēties pret to.

Bērniem bija interesanti un aizraujoši programmas mācību procesā, viņi mācījās skaidri un saprotami runāt, radoši un pozitīvi domāt, kas noteikti noderēs tālākai mācībai un nākotnē palīdzēs justies pārliecinošāk skolā.

No 2018. gada jūlija līdz novembrim.