Cienījamie vecāki! Mēs aicinām jūsu bērnus aizraujoši un izglītojoši pavadīt laiku vasaras dienas nometnē Daugavpilī, kur bērni varēs ne tikai labi atpūsties, bet arī iegūt jaunas, noderīgas zināšanas un prasmes, kā arī nostiprināt savu fizisko veselību. Nometne darbosies jūnijā, jūlijā un augustā....
Daugavpilī no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim norisinājās projekts „ Lai pasaule mainās ar mani…..”. Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas: Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar...
Проект «Вместе мы можем все» начался в конце июня и закончился в декабре. При финансовой поддержке общества "Latgales novadpētnieki". В проекте принимали участие дети 6-9 лет, в том числе дети: с группой риска социальной отчужденности, с особыми потребностями, из малообеспеченных семей, чьи родители длительно живут за...
Творческий проект для детей «Daugavpils vēstures lokos» начался в июне, в нашем городе - Даугавпилс. 11 июня 2020 года Даугавпилсская городская дума утвердила результаты предоставления финансирования общественных организаций в 2020 году от бюджетной программы «Фонд поддержки общественных организаций». Проект был адресован...
Разрешается организовывать детские лагеря в группах до 30 участников с соблюдением эпидемиологических требований, таких как: использование защитных масок; 2-метровое соблюдение дистанции; дезинфицирование рук; проведение тестирования один раз в неделю в течение 48 часов до начала планируемого работы лагеря, лиц, которые не могут...
Bērnu radošais projekts  "Daugavpils- mana dzimtā pilsēta" bija realizēts ar daugavpils pilsētas domes finansiālo atbalstu. Projektā iesaistitī bērni no vēcuma 6-7 gadiem, to starpa daudzi bērni bija no maznodrošinātām ģimenēm, viņu vecāķi, pedagogi un sporta treneri. Projekts ietvēra radošās un sportiskās...
В Даугавпилсе в июне месяце стартовал проект „Mēs – gudri, aktīvi, sportiski Daugavpilieši” от  общества  „Ģimenes atbalsta centrs „Plecu pie pleca”. Цель проекта -помочь молодым людям с особыми потребностями интегрироваться в общество ,развить свои навыки в повседневной жизни, улучшить знания...
В предлагаемую программу входят предметные и творческие занятия, на которых создаются все условия для полноценного развития ребенка. Ребенок попадает в дополнительное пространство для самовыражения и самореализации.  Центр предлагает детям 6 лет комплекс занятий по программе развивающего обучения, обеспечивающий психологическую готовность...
В стенах детского образовательного центра «IKCAVA»  совместно с обществом «Latgales novadpētnieki»  был осуществлен Детский творческий проект «Krāsaina pasaule» при поддержке и  софинансировании  Даугавпилской городской Думы. В  рамках проекта было задействовано более  60 участников - дети 6-9 лет, в том числе  ...
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 Biedrība “Izglītības konsultatīvais centrs AVA” īsteno kuponu apmācību bezdarbniekiem pēc sekojošām neformālās izglītības programmām: Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim Valsts valoda...