Angļu valoda (bez priekšzināšanām) ir sākuma līmenis, kas paredz vienkāršu valodas gramatisko konstrukciju un pamata elementu apguvi. Programma paredz angļu valodas pamatzināšanu apguvi iesācējiem vai izglītojamiem ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšana, rakstīšana). Izglītības programmas uzdevumi: izprast vienkāršus...
PAR LATVIEŠU VALODAS APGUVES   PROJEKTA  “LATVIEŠU VALODAS  APMĀCĪBA UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM” REZULTĀTIEM             Ar gandarījumu informējam, ka šogad  esam  pabeigušu  latviešu valodas bezmaksas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kopā Ukrainas iedzīvotājiem 8 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 9 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās...
Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "IKCAVA" 2023.gada 3. aprīlī uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „ Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves un pilnveides pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem, veidot viņiem izrunas iemaņas, iemācīt gramatikas pamatkonstrukcijas,...
"LENOKS . IKCAVA" biedrība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā pilnveidot Datorprasmes ESF projekta “Datorzinību izglītības programmu īstenošana”. Programmas saraksts: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excell Agile projektu vadība ar Microsoft Project Digitāla marketinga analīze ar Google Ads...
Piedāvātā programma ietver sevī mācību priekšmetu un radošās nodarbības, kas rada visus apstākļus bērna pilnīgai attīstībai. Bērns nonāk papildu telpā pašizpausmei un pašrealizācijai. 6 gadus veciem bērniem Centrs piedāvā attīstošās izglītības programmas nodarbību kompleksu, kas nodrošina psiholoģisko gatavību mācībām parastajā...
Nometne “Mēs kopā” “LENOKS . IKCAVA” biedrība projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros no š.g. 1.augusta līdz 11.augustam organizēja nometni “Mēs kopā”, kurā piedalījās 20 dalībnieki: 10 - Daugavpils pilsētā dzīvojošie bērni un 10  bērni no...
Cienījamie vecāki! Mēs aicinām jūsu bērnus aizraujoši un izglītojoši pavadīt laiku vasaras dienas nometnē Daugavpilī, kur bērni varēs ne tikai labi atpūsties, bet arī iegūt jaunas, noderīgas zināšanas un prasmes, kā arī nostiprināt savu fizisko veselību. Nometne darbosies jūnijā, jūlijā un augustā....
Daugavpilī no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim norisinājās projekts „ Lai pasaule mainās ar mani…..”. Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas: Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar...
Projekts "Kopā mēs varam visu" sākās jūnija beigās un beidzās decembrī.   Biedrības "Latgales novadpētnieki" finansiālais atbalsts.   Projektā bija iėsaistītī bērni, 6-9 gadu vecuma, tai skaitā bērni: no sociālās atstumtības riska grupām, ar īpašām vajadzībam, no maznodrošinātām ģimenēm, kuru vecāki ilgstoši uzturas...
Bērnu radošais projekts "Daugavpils vēstures lokos" sākās jūnijā, mūsu pilsētā - Daugavpilī. 2020. gada 11. jūnija Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Sabiedrisko organizāciju 2020. gada līdzfinansēšanas piešķiršanas rezultātus konkursa kārtība no Domes budžeta programmas "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds." Projekts tika adresēts bērniem...