Latviešu valoda

Latviešu valodas kursi. Sagatavošana atestācijai.
Programma sastādīta tā, lai apmācāmo varētu sagatavot latviešu valodas zināšanu valsts eksāmena nokārtošanai. Tiek ņemtas vērā visas mūsdienu prasības. Apmācāmais tiek nodrošināts ar visu nepieciešamo materiālu. Apmācības notiek grupās pa 7-8 cilvēki.
Mācību ilgums un laiks: 3 mēneši,

9 nodarbības mēnesi,

katra nodarbība 90 minūtes.

Apmācības maksa 70 EUR/mēn.

Latviešu valodas intensīvais kurs.

Programma sastādīta tā, lai apmācāmo varētu sagatavot latviešu valodas zināšanu valsts eksāmena nokārtošanai. Tiek ņemtas vērā visas mūsdienu prasības. Apmācāmais tiek nodrošināts ar visu nepieciešamo materiālu. Apmācības notiek grupās pa 7-8 cilvēki.
Nodarbības katra darba diena.

Viena nodarbība 4 akadēmiskas stundas.

Mācības ilgums 1,5 mēneša.

Maksa 140 EUR.

 Latviešu valodas sarunvalodas kursi.
Unikāla metodika. Tiek pārvarēta runas barjera. Tiek ņemtas vērā visas mūsdienu prasības. Apmācāmais tiek nodrošināts ar visu nepieciešamo materiālu. Apmācības notiek grupās pa 5-6 cilvēki.
Mācību ilgums un laiks: 3 mēneši,

9 nodarbības mēnesi,

katra nodarbība 90 minūtes.

Apmācības maksa 75 EUR/mēn.

Latviešu valodas kursi. Sagatavošana naturalizācijai.
Programma paredz apmācāmā sagatavošanu valsts eksāmena nokārtošanai naturalizācijā. Tiek ņemtas vērā visas mūsdienu prasības. Apmācāmais tiek nodrošināts ar visu nepieciešamo materiālu. Apmācības notiek grupās pa 7-8 cilvēki.
Mācību ilgums un laiks: 3 mēneši,

9 nodarbības mēnesi,

katra nodarbība 90 minūtes.

Apmācības maksa 75 EUR/mēn.