Daugavpilī no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim norisinājās projekts „ Lai pasaule mainās ar mani…..”.

Projekta mērķauditorija bija sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:

  • Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
  • Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma  dēļ;
  • Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tai skaitā romu tautības pārstāvji un citas etniskās minoritātes;

Ar projekta  aktivitāšu  palīdzību,  mēs vēlamies dot iespēju sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām (t.k.  ar īpašām vajadzībām) uzlabot savas valsts valodas zināšanas, apgūt pašprezentācijas prasmes, palīdzēt iegūt pārliecību par savām spējām.

Projekta mērķis bija palīdzēt Daugavpils iedzīvotājiem no atstumtības un diskriminācijas riska grupām, integrēties mūsu pilsētas sabiedriskajā dzīvē, veicināt praktisku līdzdalību ikdienas aktivitātēs, uzlabot komunikācijas prasmes un cilvēkiem attīstīt maksimālu patstāvību, tā veicinot aktīvu dzīves pozīciju, mazinot sociālās atstumtības un diskriminācijas risku.

Projekta  ietvaros  biji īstenotas radošās aktivitātes – dzīves prasmju darbnīcas:

  • Radošā darbnīca: “Dekupāža salvešu tehnika ar krāsu plaisām” ;
  • Radošā darbnīca: “Ziepju izgatavošana” ;
  • Latviešu valodas mācību programma “Ķer vārdus”;
  • Seminārs “Es un Tu, Mēs”;
  • Seminārs “Palīdzi sev – palīdzi citiem”.

Projekta ietvaros norisinājās valsts valodas kursi “Ķer vārdus”. Kursu mērķis bija dot  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas uzlabot latviešu valodas zināšanas, vienlaicīgi uzzināt daudz jauna par latviešu vēsturiskajām un kultūras tradīcijām, uzlabot komunikācijas prasmes, kas dod labu iespēju veiksmīgi iekļauties sociālajā dzīvē. Piedalījās 6 cilvēki ar īpašām vajadzībām, tai skaitā viena persona ar garīgiem traucējumiem.