Mednieku un medību vadītāju kursi

Medniecības likumdošanas pamati. Jautājumi, kas saistīti ar medību bisi, medību trofejiem, dzīvnieku ieradumiem. Apmācāmo sagatavošana mednieku biļetes saņemšanas eksāmenam un daudz kas cits.
Programmas apjoms 48 mācību stundas. Cena 60,00 EUR.