Projekts Daugavpils vēstures lokos

Bērnu radošais projekts “Daugavpils vēstures lokos” sākās jūnijā, mūsu pilsētā – Daugavpilī.

2020. gada 11. jūnija Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Sabiedrisko organizāciju 2020. gada līdzfinansēšanas piešķiršanas rezultātus konkursa kārtība no Domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.”

Projekts tika adresēts bērniem no 6 līdz 12 gadiem.

Projekta galvenā ideja bija izpētes un izglītības ekspedīcija pa pilsētas ielām un nozīmīgām pilsātas vietām. Jo mums bija svarīgi, lai bērni ar mācīšanās traucējumiem, bērni no maznodrošinātām ģimenēm, bērni, kuru vecāki ilgu laiku strādā ārpus Latvijas, ar šī projekta starpniecību varētu dziļāk iepazīt mūsu pilsētas vēsturi, uzzināt jaunus vēsturiskos nosaukumus un faktus, stiprināt patriotisma un mīlestības sajūtu uz dzimto pilsētu.

“Mēs Bērniem devām iespēju uz vienu dienu kļūt par mazajiem zinātnikiem un pētniekiem,”

stāsta projekta vadītāja un mācību centra IKCAVA direktore Jeļena Feoklistova.

“Šajā dienā mūsu bērniem bija iespēja uzzināt par cilvēkiem, kuri sniedza ieguldījumu pilsētas attīstībā un sasniegumos, iepazīties ar pilsētas ielu vēsturiskajiem nosaukumiem, neaizmirstamām vietām un vēsturiskām personām.” Projektā bija iekļauta orintēšanās pa pilsētu, konkurss – vēsturisko faktu zināšanai, radoša praktiskā nodarbība “Es zinu savu pilsētu”.

Tāpat, projekta ietvaros, jūlijā mēnesī divās grupās (5 un 6 bērni katrā) izgājuši nodarbības latviešu valodas kursus 6-12 gadu veciem bērniem. Tika izmantota spēļu pieeja un bērni uzzināja daudz stāstu un mūsu pilsētas tradīcijās.

Septembra sākuma šā projekta ietvaros bija īstenota vēl viena interesanta radoša darbnīca – “Latvijas rakstu zīmes”, kura laikā bija iespēja izgatavot Latvijas vēstures zīmes no stikla, gleznojot uz oļiem un kokiem. Darbā noslēguma bija tekstila panorāmas “Mana pilsēta” izveidošana. Pēdējie projekta pasākumi – radošajā darbnīca – “Sveces izgatavošana” pagāja oktobrī un novembrī.

Tā kā, tika ieviesti ierobežojumi sakarā ar ārkārtīgu situāciju Covid-19 pēdējas meistarklases tika veikti attālinātās apmācības formātā uz mācību Zoom – platformas un individuālas apmācības veidā.

Projekts deva bērniem spēcīgu stimulu viņu mācībām skolā, deva daudz jaunu zināšanu par savu dzimto zemi, dabu un tās bagātībām.

Svarīgi, ka projekts attīstīja bērnu sociālo adaptāciju, deva bērniem iespēju atrast jaunus draugus, iemācīja būt tolerantiem pret citām kultūrām un tradīcijām, būt rūpīgiem pret dabu un tās objektiem, kā palīdzēja bērniem iepazīt Latgales reģiona kultūras vērtības, stiprināja patriotisma izjūtu un lepnumu par savu dzimteni.

Visas aktivitātes bija organizētas mērķtiecīgi un finansiāli pamatos.

Детский тимбилдинг на зеленых пастбищах