Dalība projektos

Dalība projektos:

Biedrība “Izglītības konsultatīvais centrs AVA”

no 2015.gada sadarbībā ar NVA īsteno dažādus projektus:

–  ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – vācu, angļu, valsts valoda, datorzinības;
  • pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” ;
  • pasākums “Subsidētās darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem (ar invaliditāti)” ;

– ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – vācu, angļu, valsts valoda, datorzinības ;

valsts speciālā budžeta finansējumā:

  • neformālās izglītības programmu īstenošana – valsts valoda .

No 2018.gada realizējam ESF projektu „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 pēc programmām.