LATVIEŠU VALODAS MĀCĪBAS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

Ņemot vērā to, ka Valsts valodas zināšanas ir neatņemams priekšnosacījums, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas darba tirgū un sabiedrībā kopumā, tāpēc LENOKS.IKCAVA biedrība sākot ar 2023.gada aprīļa mēnesi uzsāk projekta Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” (projekta līgums Nr.2023.LV/LVUKR/22) īstenošanu ar mērķi dot iespējas apgūt latviešu valodu visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir šāda vēlme un veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot latviešu valodas mācības pieaugušajiem vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā organizējot gan klātienes apmācības Daugavpilī, gan organizējot attālinātas apmācības, izmantojot ZOOM platformu. Projekta ietvaros ir paredzēts dot iespēju 60 Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodu A1 (36 cilvēkiem) un A2 (24 cilvēkiem) līmenī, kā arī projekta ietvaros pēc programmas  apgūšanas visiem interesentiem tiks nodrošināt iespēja kārto valsts valodas pārbaudes atbilstoša latviešu valodas līmeņa iegūšanai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

28/03/2023