Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču apguves neformālās izglītības programmu mācību vajadzības

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts: IKT izmantošana dokumentu izveidē, iepirkuma procedūra būvniecībā, nodokļi un budžets būvniecībā, līguma veidi būvniecībā.

elektriskā ķēde, vadi un kabeļi, gaismas avoti, elektriskie mērījumi un mērierīces, darba  aizsardzība.

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560