Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču apguves neformālās izglītības programmu mācību vajadzības

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Būvniecības darbu veikšanas secība, būvniecības darbu veikšanas tehnoloģija, būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu daudzuma aprēķināšana, būvprojekta rasējums, būvniecības darbu tāmes, būvniecības darbu izpildes termiņa plānošana, darba aizsardzība un darba drošība..

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560