Сеnas

Programma

1 nodarbība, EUR

Abonements, EUR

Pēcpusdienas nodarbības 6 gadu pirmsskolas vecuma bērniem – «Gudrīši»

8,50 EUR

68,00 EUR (8 nodarbības)

Vakara nodarbības pirmsskolas vecuma 5 gadu bērniem – «Zinīši»

8,50 EUR

68,00 EUR (8 nodarbības)

Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, 3-4 gadi. – «Kāpēcīši»

9,00 EUR

36,00 EUR (4 nodarbības)

Angļu valodas nodarbības bērniem un pusaudžiem no 3 līdz 11 gadiem

7,00 – 9,50 EUR (60 min)

56,00 EUR (8 nodarbības), minimāla standarta cena

Latviešu valodas nodarbības bērniem un pusaudžiem no 3 līdz 11 gadiem

7,00 – 9,50 EUR (60 min)

56,00 EUR (8 nodarbības)

Bērnu vasaras nometnes “Vasara Daugavpilī”

 85,00 EUR nedēļā