Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Enerģētika

Programmas stundu skaits: 140

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts:

Izglītības programmas tēmas: elektriskie vadītāji, elektriskais tīkls un tā pamatlielumi, elektrisko shēmu elementi un iedalījums, elektriskā tīkla galvenie likumi, līdzstrāva un maiņstrāva, trīsfāžu elektriskā ķēde, iekšējā instalācija, zemējums un zibensaizsardzība, pārslogojuma aizsardzība, elektrotehnisko projektu sastādīšana, izpilddokumentācija, elektriskie mērījumi, darba aizsardzība.

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560