Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču apguves neformālās izglītības programmu mācību vajadzības

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts: Ekonomika un  ekonomiskās  sistēmas, uzņēmējdarbības uzsākšana, uzņēmuma organizatoriskā darbība, Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana, uzņēmuma produktu politika, mārketings un tirgus izpēte, uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija, produkta pārdošana un klienta apkalpošana, uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560