Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts: Izglītības programmas tēmas: Zemes uzbūve, iežus veidojošie minerāli, gruntsvadīšanas elementi, pazemes ūdeņi, gruntsūdeņi, ģeoloģiskie pētījumi, dēdēšanas process, ledāji, kriogēni, nogāžu un tehnogēnie procesi

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560