Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetenču apguves neformālās izglītības programmu mācību vajadzības

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts: I Finanšu pratība: Nauda un darījumi; personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi; finanšu un ekonomiskā vide; nodokļi, valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma; riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu); fizisko personu maksātnespēja.

II Informācijas pratība: Kritiskā domāšana; informācijas pārbagātība mūsdienās; informācijas iegūšana; viltus ziņas un to atpazīšana, drošība internetā un viedokļa izteikšana

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560