Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programmas stundu skaits: 80

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

Mācību cena (EUR): 360

Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas apraksts: Datu analīzes teorētiskie aspekti, darba vide un  dati informācijas ievadei un apstrādei, tabulu veidošana un datu formatēšana, datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus; formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai; datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem; datu analīzes veikšana un statistika; apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas; diagrammas pielāgošana; datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai; kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde; datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

Izglītības dokuments: Apliecība

Apmācības vietas: Ģimnāzijas ielā 5, Daugavpils; Alejas ielā 86 -43, Daugavpils; t. 26300560