Studijā – «Vesels bērns»  tiek  piedāvātas  nodarbības bērniem pareizas stājas veidošanai.

Programmā ir iekļauti vingrinājumi gaitas defektu labošanai, vingrojumi kājām un rokām, skoliozes un citu muguras kaišu profilaksei koriģējošās vingrošanas elementi.

Visi vingrinājumi balstās uz rotaļas un spēles, deju un ritmikas elementiem. Nodarbības notiek pozitīvā un vieglā gaisotnē.

Tostarp programma ietver sevī arī vingrinājumus pareizai elpošanai, vingrinājumus pirkstiem un acīm, bērna pareizas relaksācijas un atpūtas veidus.

Tiek ņemts vērā bērna vecums, fiziskās īpašības un spējas.

Sertificēta fizioterapeita konsultācija.

Ziņas par bērnu (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu) un vecākiem (vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi) lūgums sūtīt pa e-pastu ikcava@inbox.lv vai pieteikties pa telefonu: 26300560, 29658704.