Kas ir mākslas terapija?
Mākslas terapija ir cilvēka dvēseles, emociju, domu, pārdzīvojumu un jūtu atspoguļošana mākslas formā, kas ir iekšējs, dziļi dziedinošs process terapeitiskā nozīmē ar mērķi harmonozēt fizisko, psihisko un emocionālo kopveselumu.  Citiem vārdiem sakot – māksla ar terapeitiskiem līdzekļiem palīdz atveseļoties no emocionāliem pārdzīvojumiem, krīzēm, psihiskiem, sociāliem un attiecību konfliktiem, veicina personības  pašizpratni un pašizaugsmi, attīsta pārvarēšanas prasmes dažādās grūtību pakāpēs. Mākslas terapijas process notiek profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē un tā rezultātā iespējams atvieglot dažādus hroniskus stāvokļus, uzlabot un paātrināt ārstēšanās un izveseļošanās procesu, atrisināt samilzušas dzīves problēmas, atbrīvoties no stresa un pārvarēt šķēršļus. Māksla attīsta radošumu, atbrīvo, paceļ un harmonizē, ļaujot ieraudzīt jaunas iespējas un resursus savā personīgajā izaugsmē.

Mākslas terapijā izmanto medicīniskas, psihoterapeitiskas un mākslas koncepcijas, lai radošā veidā izpaustu jūtas, domas, emocijas un iekšējus pārdzīvojumus. Mākslas terapijā tiek pielietotas visdažādākās pieejas: psihodinamiskā, humānistiskā, kognitīvi biheiviorālā, eksistenciālā, integratīvi eklektiskā, u.c. Ar daudzveidīgiem mākslas materiāliem, tehnikām un uzdevumiem iespējams dziļāk piekļūt zemapziņai un iegūt materiālu interpretācijai un psihodiagnostikai, kas sekmē emociju un jūtu izpaušanu, kā arī atvieglo ārstēšanas procesu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Iepriekšēja pieredze mākslā nav nepieciešama. Mākslas terapija notiek individuāli un grupās. Kursā parasti ir vismaz 10-12 sesijas. Katras sesijas uzdevumi ir vērsti uz pacienta/klienta individuālajām vajadzībām, sastādot individuālu terapijas plānu, ko realizē ar noteiktiem uzdevumiem un tēmām vai arī ļaujot dalībniekiem pašiem izvēlēties tēmas.

 

Kam piemērota mākslas terapija?
Pilnīgi visiem (gan pieaugušajiem, gan bērniem), kam ir interese un vēlēšanās ar to nodarboties. Iepriekšējas prasmes un zināšanas mākslā nav nepieciešama