Mācības pieaugušajiem 4. kārtā uzsākuši vairāk nekā 140 strādājošo

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “IKCAVA”  pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtajā kārtā ir noslēgusies mācību grupu komplektēšana

Mācību iespējas projektā kopumā izmantojuši jau 250 nodarbināto

Vairāk nekā 80 strādājošo jeb lielākā daļa 4. kārtas mācību dalībnieku apgūst

neformālās izglītības programmas:

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana.

Digitālais mārketings.

Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana.

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana (apkures iekārtas).

Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža.

Sanitārtehnikas iekārtu montāža.


Vairāk nekā 50 mācību dalībnieku izvēlējušies mācīties Mūžizglītības kompetenču apguves neformālās izglītības programmas:

VALODU KOMPETENCE: Profesionālā angļu valoda mehāniķiem.

DIGITĀLĀ KOMPETENCE: Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE: Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Kopumā projekta 3. un 4.kārtas laikā mācības uzsākuši 250 nodarbināti iedzīvotāji, no kuriem mācības jau pabeiguši gandrīz 190 strādājošie.


Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm jeb darba devēju pārstāvjiem ir uzsākts darbs pie mācību vajadzību apzināšanas un mācību piedāvājuma veidošanas nākamajai mācību kārtai, kuru plānots izsludināt 2020. gada pavasarī – provizoriski martā vai aprīlī. Pirms tam vēl paredzēta 5. kārtas izglītības iestāžu atlase, kas paredzēta 2020. gada sākumā.

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas vienu reizi var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām sekot mūsu mājaslapā: www.ikcava.lv un projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv.