Pieteikšanās ir sākusies!

NĀC MĀCĪTIES 

Biedrības “Izglītības konsultatīvais centrs AVA”

Pieaugušo neformālās izglītības iestādē “IKCAVA”

Pieteikšanās no 27. maija līdz 28. jūnijam!

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtu.

Apmācību programmas strādājošajiem ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas savu profesionālo prasmju pilnveidošanai un nākošā  soļa karjerā speršanai neatkarīgi no līdzšinējās darba pieredzes un izglītības.

Apmācību programmas ir izstrādātas ar mērķi palīdzēt strādājošajiem celt savu kvalifikāciju tādā veidā ceļot savas dzīves kvalitāti.

Saturiski programmas ir veidotas, lai tās būtu apgūstamas bez priekšzināšanām un iegūtās zināšanas būtu praktiski pielietojamas uzreiz pēc kursu pabeigšanas.

     Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai arī apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, piesakieties uz kādu no zemāk redzamajām mācību programmām, maksājot tikai 10%  (vai pat 0%, ja Jums piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss) no kopējās mācību maksas.

Jūs varat apgūt sekojošās programmas:

Izglītības programma                      Stundu skaits Mācību ilgums Līdzmaksājums 10%*
Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana 80 3 men. 36,00
Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana (apkures iekārtas) 80 3 men. 36,00
Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža 140 4 men. 36.00
Sanitārtehnikas iekārtu montāža 80 3 men. 36,00
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem 80 3 men. 36,00
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati 80 3 men. 36,00
Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati 80 3 men. 36,00
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana 80 3 men. 36,00
Rasēšanas pamati 80 3 men. 36,00
Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana 80 3 men. 36,00
Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana 80 3 men. 36,00
Datu analīze un pārskatu sagatavošana 80 3 men. 36,00
Digitālais mārketings 80 3 men. 36,00
Digitālās prasmes darba vajadzībām 80 3 men. 36,00
Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis 80 3 men. 36,00
Produkta veidošana un pārdošana 80 3 men. 36,00
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 80 3 men. 36,00
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem 80 3 men. 36,00

 


Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai  

kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit