Nodarbības 1-2 gadu un 2-3 gadu mazuļiem, grupa “Mamma + Mazulis”.

 

Agīnās attīstības studija bērniem no 1 līdz 2 gadiem ir pirmajā kārtā paredzēta darbam kopā ar mammām.

 

Programmā ir iekļauts: attīstošās spēles, veidošana, sensorās spēles un nodarbes, aplikācija, zīmēšana, sporta spēles.

Mazuļi labprāt iesaistās spēlēs ar mūzikas pavadījumu, pirkstu spēlēs un logoritmikas vingrinājumos.

Nodarbības gaitā mazulis nokļūst aizraujošu notikumu un jaunu stimulu atmosfērā.

Attīstās uzmanība, atmiņa, motorika un runa.

Tiek likti pamati mīlestībai pret mācībām un mācīšanos.

Agrīnās attīstības sistēma: Augam kopā ar bērnu.

Intelektuālā un sensorā attīstība: programmā ir iekļauta uzmanības, atmiņas, domāšanas, runas, smalkās un vispārējās motorikas attīstība. Kā arī šajās nodarbībās māmiņām ir iespēja daudz uzzināt par bērna attīstību, apgūt efektīvas mijiedarbības metodes ar bērnu, sazināties un komunicēt ar citiem vecākiem un pieredzējušiem skolotājiem. Mazuļiem būs iespēja uztvert pasauli intensīvā veidā, kas veicina sensorās sfēras attīstību, kā arī  bērni varēs attīstīt un pilnveidot savas komunikācijas prasmes, un, vissvarīgākais, mamma un mazulis iemācīsies labāk saprast viens otru.

Nodarbības cena – 5,50 EUR

Abonements – 40,00 EUR (8 nodarbības)

Ziņas par bērnu (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu) un vecākiem (vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi) lūgums sūtīt pa e-pastu ikcava@inbox.lv vai pieteikties pa telefonu: 26300560, 29658704.